Der findes et sæt regler for droneflyvning, som lægger vægt på, at piloten ikke må skade personer eller ejendom. Hvis du står og har brug for dispensation for nogle af disse retningslinjer, så du for eksempel kan flyve tæt på et bebygget område, kan du søge tilladelse hos Trafikstyrelsen.

Vi ser nærmere på tilladelser og hvad ansøgningen i givet fald skal indeholde. 

Sådan får du tilladelse til at flyve med droner

Når du flyver en drone, er det vigtigt at tage hensyn til personerne omkring dig. Derfor har Trafikstyrelsen lavet en række regler, som skal overholdes, når du flyver med en drone. Så længe du overholder disse regler, er det tilladt at flyve rundt med de små objekter.

 • Minimum afstand til offentlige flyvepladser: 5 km
 • Minimum afstand til bymæssig bebyggelse: 150 m
 • Minimum afstand til større offentlig vej: 150 m
 • Flyvehøjde med må ikke overstige: 100 m
 • Minimum afstand til uheldssteder: 200 m
 • Minimum afstand til politistationer, fængsler og arresthuse: 150 m
 • Minimum afstand til kongehusets ejendomme: 150 m
 • Minimum afstand til militære områder: 150 m

Se også: Nye regler for droner

Dispensation

Af forskellige årsager kan du have brug for dispensation for disse regler. Det kan du få, hvis du skal bruge droneflyvningen til test, forskning eller kommercielle formål. Så hvis din virksomhed har brug for tilladelse til for eksempel at flyve en drone inde i byen, skal der søges tilladelse hos Trafikstyrelsen.

Der kan søges dispensation til tre forskellige slags droner, som er inddelt efter vægt.

 • 1A (0-1,5 kg)
 • 1B (1,5-7 kg)
 • 1C (7-25 kg)

Ansøgningsprocessen om tilladelse

Hvis din drone vejer over 25 kg, gælder reglerne for luftfartsloven. Herunder følger en række punkter, der viser, hvad du skal sende til Trafikstyrelsen for at søge om tilladelse til at flyve med dem.

 1. Ansøgningsskema. Kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside for alle tre kategorier.
 2. Dokumentation for tegningsberettigelse. Fås hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
 3. Beskrivelse af din virksomheds aktiviteter.
 4. Beskrivelse og foto af drone-typen.
 5. Pilotens navn og personnummer og en beskrivelse af hans eller hendes erfaring med flyvning af dronen.
 6. Kopi af ansvarsforsikring.
 7. Virksomhedens driftshåndbog. Skal laves for at sikre, at piloten har modtaget den rigtige træning og uddannelse i droneflyvning, inden tilladelsen gives.